Personuppgiftspolicy

MS forskningsfonden värnar om din personliga integritet och strävar efter att skydda dina personuppgifter på ett ansvarsfullt sätt. Denna personuppgiftspolicy beskriver hur vi hanterar personuppgifter på vår webbplats.

Vilka personuppgifter samlar vi in?

Vi kan komma att samla in personuppgifter som namn, e-postadress och telefonnummer från dig när du fyller i kontaktformulär eller donerar.

Hur använder vi dina personuppgifter?

Vi använder dina personuppgifter för att kunna kontakta dig och svara på dina frågor eller för att administrera din donation.
Vi kan också använda dina uppgifter för att skicka information om vår verksamhet eller för att skicka nyhetsbrev om du har gett ditt samtycke till det.

Delar vi dina personuppgifter?

Vi delar inte dina personuppgifter med någon annan organisation eller tredje part.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot obehörig åtkomst, förändring, spridning eller förstörelse.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att uppfylla det syfte som de samlades in för eller för att uppfylla våra lagliga skyldigheter.

Dina rättigheter

Du har rätt att begära tillgång till dina personuppgifter och begära rättelse, radering eller begränsning av dina uppgifter. Du har också rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter eller begära att få dina uppgifter i ett strukturerat, vanligt använt och maskinläsbart format. Kontakta oss om du vill utöva dina rättigheter eller om du har frågor om vår personuppgiftshantering.

Ändringar i vår personuppgiftspolicy

Vi förbehåller oss rätten att ändra denna personuppgiftspolicy från tid till annan. Eventuella ändringar kommer att publiceras på vår webbplats.

Kontaktuppgifter

Om du har frågor eller funderingar om vår personuppgiftspolicy eller vår hantering av personuppgifter kan du kontakta oss på följande sätt:

Insamlingsstiftelsen för MS-forskning
MS Centrum
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Neurologen
Blå stråket 5, plan 13
413 45 Göteborg

E-mail